Skip to main content

Table 6 Factor loadings based on factor analysis for the behavioural skills construct

From: Validity and reliability of a Hausa language questionnaire assessing information, motivation and Behavioural skills for malaria prevention during pregnancy

 Item summarySubscale
 EasinessEffectiveness
a.A halin yanzu yaya wahalar ko sauƙin yadda zaki iya ….  
BSkills1Kwana a cikin gidan sauro mai feshin magani kowace rana? 0.610
BSkills2Shanye dukkan maganin kariya daga zazzaɓin cizon sauro lokacin goyon ciki? 0.847
BSkills3Shanye dukkan maganin kariya daga zazzaɓin cizon sauro ko da kikan ji ba daɗi? 0.756
b.A halin yanzu yaya ƙwarewa ko rashin ƙwarewarki wajan … .  
BSkills4Rataya gidan sauro daidai?0.699 
BSkills5Dubawa ko gyara huji da yagewar gidan sauro mai feshin magani?0.779 
BSkills6Ƙara adadin kwanaki a sati da kike kwana a cikin gidan sauro a halin yanzu?0.678 
BSkills7Shawo kan wasu don su goyi bayan kwana da kike a cikin gidan sauro?0.884